Palvelut

Palveluihimme kuuluvat kaikki henkilöstöhallinnon prosessit rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Palvelut voidaan toteuttaa joko projekteina tai ulkoistettuna palveluina. Varaa maksuton tutustumistapaaminen asiantuntijoiltamme, jotta voimme selvittää yrityksenne tarpeet ja kertoa enemmän palveluistamme.

Resurssikartoitukset

Resurssikartoitukset auttavat selvittämään yrityksen nykyistä osaamista ja rekrytointitarpeitaan tulevaisuuden kilpailukykyä silmälläpitäen. Henkilöstön osaamisprofiilin ja tavoitteiden kartoittamisen avulla voidaan helpommin hyödyntää henkilöstön todellista potentiaalia ja auttaa heitä kehittymään nopeammin.

Ulkoistetut HR-palvelut

Fendan ulkoistuspalvelu tarkoittaa henkilöstöhallinnon tehtävien ja velvoitteiden antamista Fendan HR-asiantuntijoiden vastuulle. Ulkoistamalla palvelut asiantuntijalle yritys voi varmistua niiden lainmukaisesta hoitamisesta, resurssien oikeasta mitoituksesta, muun johdon tehokkaammasta ajankäytöstä ja henkilökunnan ja johdon välisen tiedonkulun parantumisesta.

Rekrytointi

Rekrytoinnissa valitsemme yrityksellenne parhaat mahdolliset henkilöt pitkällä kokemuksella. Käytämme rekrytoinnissa apuna Thomas-analyysia. Rekrytointiprosessit on aina mahdollista muokata yrityskohtaisesti eri tilanteisiin.

Henkilöanalyysit

Henkilöanalyysit tuottavat tietoa henkilöstöjohtamisen tueksi ja auttavat tekemään oikeita, tuottavia ratkaisuja. Näin rekrytointipäätökset ja organisaation sisäinen kehittäminen perustuvat luotettavaan tietoon arvailujen sijaan.

Sertifioitu Thomas –käyttäjä

Eija Järveläinen on sertifioitu Thomas –käyttäjä. Thomas –analyysin avulla voidaan selvittää henkilöstön vahvuudet sekä kehittymistarpeet, peilaten niitä yrityksen tarpeisiin. Thomas –analyysi on yksi eniten käytetyistä henkilöanalyysityökaluista maailmalla. Se tuottaa nopeasti kuvan työntekijän soveltuvuudesta työtehtävään sekä hänen johtamis- ja motivaatiotarpeistaan sekä kehitysmahdollisuuksistaan.

Koulutuspalvelut

Fenda tarjoaa laadukkaat koulutuspalvelut, jotka suunnitellaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan asiakasyrityksen erityistarpeita. Luottamalla koulutukset Fendan ammattilaisten käsiin, voi johto keskittyä rauhassa tehtäviinsä ja samalla varmistaa henkilöstön osaamisen tulevaisuudessa.