Tjänster

Våra tjänster täcker alla processer inom personalförvaltningen från rekrytering till slutandet av ett arbetsförhållande. Tjänsterna går att förverkliga antingen som projekt eller som utkontrakterade tjänster. Boka ett gratis introduktionssamtal med våra experter så att vi tillsammans kan kartlägga behoven som finns i ert företag. Samtidigt kan vi berätta mera om våra tjänster!

Resurskartläggningar

Resurskartläggningar är en bra hjälp när man vill kartlägga företagets kunnande i nuläget samt belysa framtida rekryteringsbehov och konkurrensfördelar. Genom att kartlägga personalens kunskapsprofil och målsättningar är det enklare att använda arbetstagarnas verkliga potential och hjälpa dem att utvecklas.

Utkontrakterade HR -tjänster

Med hjälp av utkontrakteringstjänster kan företaget förlita personaladministrationen på Fendas experter. Genom utkontraktering av tjänster åt en expert kan företaget säkerställa att de sköts lagmässigt och att resurserna dimensioneras på ett meningsfullt sätt. Dessutom effektiviseras kommunikationen mellan ledningen och personalen samt ledningens tidsanvändning optimeras.

Rekrytering

Med hjälp av lång erfarenhet i rekrytering väljer vi de bästa möjliga personerna för ert företag. Vi använder oss av Thomas-analysen i samband med rekryteringen. Rekryteringsprocessen kan skräddarsys så att den passar olika situationer.

Personalanalyser

Personanalyserna ger värdefull information som hjälper personaladministrationen att fatta bra och produktiva beslut. Analyserna ger en stark beslutsgrund för såväl rekrytering som intern utveckling i organisationen eftersom alla beslut baserar sig på pålitlig information istället för gissningar.

Certifierad Thomas –användare

Eija Järveläinen är en certifierad Thomas –användare. Med hjälp av Thomas –analysen är det möjligt att kartlägga personalens styrkor och utvecklingsbehov genom att återspegla dem mot företagets egna behov. Thomas –analysen är en av de mest använda personalanalysverktygen i världen. Analysen ger snabbt en bild av hur arbetstagaren anpassar sig för arbetsuppgiften samt ger en bild av arbetstagarens individuella lednings- och motivationsbehov och utvecklingsmöjligheter.

Fenda-kurser

Fenda erbjuder högklassiga kurser som alltid planeras enligt kundföretagets behov. Genom att låta Fendas experter ta hand om kurserna får ledningen fokusera fullt på sina huvudsakliga uppgifter och samtidigt säkerställa personalens kunnande i framtiden.